top of page
DSCF4398.jpg

VÅRA AVLÄGGARE

Paketbin är en så kallad skaksvärm som sitter i en nätbur med bin och en ny parad drottning. Drottningen hänger i en liten bur och bina bildar ett klot runt drottningen. När du väljer paketbin kan du ha vilket ramformat du vill.

Vid köp av paketbin är varroabelastningen minimal, och ingen risk för sjukdomssmitta via medföljande bivax. Paketbina kan transporteras när som helst på dagen. Leverans från vecka 26. Vid leverans går vi igenom hur du ska tillsätta bina i din kupa och du får med dig en skötselinstruktion. En depositionsavgift på 250 kr tas ut vid avhämtning av Multiboxen och återfås vid återlämnandet. Paketet (boxen) går att fälla ihop och skicka/lämnas tillbaka som platt paket.

När du köper avläggare av oss ingår följande:

  • Instruktionspapper om hur vi rekomenderar att du tar hand om ditt samhälle för att ge bina bästa förutsättningar att klara vinter och vara ett stark samhälle till våren. Du får även viktig information hur du ska anmäla uppställningsplats till Jordbruksverket.

  • 1,3-2kg bin beroende på vilken leveransvecka du hämtar bina. Det behövs mer bin senare fram på sommaren.

  • Foder för den första tiden, så samhället kan fortsätta att utvecklas.

  • Drottningen är parad och märkt med årets färg.

  • Bin på LN ram sitter på 10 ramar med bin, yngel och foder.

Gröna Bigården
DSCF4515-2.jpg

Transport ombesörjes av köparen. Vid en avbokning senare än 2 veckor innan leverans tas en depositionsavgift ut på 500 kr.

Vi köp av bin på ram, kommer du och lämnar din bikupa (sarg, lock och botten) och efter överenskommelse hämtar du dina bin i din låda. Du får med dig en skötselinstruktion och annan viktig information om vad du bör tänka på som biodlare. Har du fler frågor eller vill boka en avläggare så skicka ett mejl till oss.

 

Har du fler frågor eller vill boka en avläggare så tveka inte på att höra av dig till oss!

bottom of page